Connectiviteit

Sinds 2005 gespecialiseerd in connectiviteit

Leadwijzer is sinds 2005 gespecialiseerd in leadgeneratie voor connectiviteit (telecom en IT) en beschikt daardoor over de meest waardevolle data van Nederland uit deze sectoren. In deze tijd hebben we 95% van alle MKB- en MKB+-bedrijven gesproken.

…In deze tijd hebben we 95% van alle MKB- en MKB+- bedrijven gesproken.

Door heel zorgvuldig alle relevante gegevens van deze gesprekken op te slaan, weten wij:

  • om hoeveel werkplekken het gaat
  • hoeveel mobiele en vaste telefoons er worden gebruikt
  • met welke providers contracten zijn afgesloten en wanneer deze aflopen
  • wie binnen de organisatie beslissingsbevoegd is

Deze data geeft ons een grote voorsprong. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat niemand betere leads kan aanleveren. Wij kunnen daarom met recht zeggen: wij zijn hét marketing- en acquisitiebedrijf voor connectiviteit.

Tijd om eens af te spreken?